057 491 530 Pošaljite nam e-mail Messenger Viber

Odredbe i uslovi korištenja online računa

            ODREDBE I USLOVI ZA ONLINE RAČUNE
 
Odobreno i zadnji put ažurirano dana 23/04/2019. godine

 

Ove odredbe i uslovi primjenjuju se na sve Online račune korisnika (“Online račun”) koje vodi MKD Moneda d.o.o. kao davalac kredita (“mi”, “nas”, “naš”) za svoje korisnike kredita (“vi”, “vaš”, “korisnik”) ).

Kopija ovih Odredbi i uslova online računa korisnika („Odredbe Online Računa“), kako povremeno mogu biti ažurirani, izmijenjeni, prošireni ili zamijenjeni, po našem vlastitom nahođenju, dostupna je  putem naše web-stranice www.moneda.ba, ( “Web stranica”), kao i u bilo kojoj od naših filijala ili ekspozitura i / ili kod bilo kojeg od naših ovlaštenih partnera (“Podružnice”); ažurirana lista podružnica je dostupna na našoj Web stranici.

Ove Odredbe za Online Račune ne mijenjaju, ne zamjenjuju niti opozivaju uslove i odrebe kojim se određuju usluge/proizvodi kreditiranja a koje mi nudimo vama na osnovu relevantnog ugovora o kreditu („Ugovor o kreditu“)

Vi možete elektronski pristupiti Online računu putem naše Web stranice, koristeći sigurnosne podatke, kako je određeno ispod u tekstu; Vaš Online Račun poslužit će kao platforma za korištenje naših online usluga.

Podaci koje ćete vi dati na Online računu će se obrađivati i dijeliti u skladu sa našom Politikom o privatnosti. Nikada nećemo dijeliti vaše sigurnosne podatke i / ili detalje o vašim finansijskim informacijama koje se nalaze na Online računu, osim i u mjeri  u kojoj se to zahtijeva po zakonu.

Kada god se koriste u ovim Uslovima i Odredbama Online Računa, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije, slijedeći izrazi s velikim početnim slovom imaju sljedeća značenja:

1. Prijava: znači svaki zahtjev koji nam pošaljete putem Online računa, u odnosu na Ugovor o kreditu.

2. Oprema: označava svu kompatibilnu opremu i uređaje, softver (uključujući sva potrebna preuzimanja aplikacija), komunikacijske linije, rutere, mobilne telefone i druge uređaje koji se koriste i  koji vam trebaju za elektronski  pristup online usluzi.

3. Helpdesk: znači usluga helpdesk-a koju možemo pružiti kako bismo vam pomogli u korištenju online usluge, a detalji o istoj su dostupni na našoj Web stranici.

4. Ugovor o kreditu: znači ugovor o kreditnoj liniji sa svim njegovim izmjenama i dopunama, aneksima i svom drugom pratećom dokumentacijom radi izvršenja takvog ugovora o kreditu, uključujući pojedinačni ugovor o kreditu, koji ste sklopili s nama.

4.1 Online račun: znači online račun klijenta koji ste otvorili kod nas i koji mi održavamo u skladu s ovim Odredbama Online Računa.

4.2 Odredbe Online Računa: označava odredbe i uslove koji se primjenjuju na Online račun.

5. Online usluga: znači usluga koju pružamo kako bismo vam omogućili da upravljate odnosima s nama u vezi s Ugovorom o kreditu, kao što su dobivanje informacija o stanju obaveza i detaljima  nedavnih transakcija, izmjenama profila, izradom i prijemom obavijesti, izradom drugih aplikacija itd.

5.1 Pravila o privatnosti: označavaju odredbe i uslove, koji su primjenjivi s vremena na vrijeme, na osnovu   kojih ćemo  obrađivati lične podatke koje ste nam dali u svrhu sklapanja i provedbe Ugovora o kreditu i / ili pristupa online usluzi.

 

5.2 Profil: znači dio korisničkog profila na Online računu koji sadrži vaše lične podatke.

 

6. Sigurnosni detalji: podrazumijeva šifru i druge sigurnosne informacije koje su vam potrebne za pristup online usluzi, kao što je detaljno opisano u nastavku.

 

6.1 Web stranica: znači adresu web stranice na www.moneda.ba

 

7. Ove Odrebe Online Računa se tumače na sljedeći način:

7.1 Jednina uključuje množinu i obratno;

7.2 Oznaka na jedan spol uključuje i drugi spol i neutralni spol;

7.3 Svaka fraza koja počinje riječima “uključujući”, “uključuje”, “posebno”, “na primjer”, ili slično njima, tumačit će se kao ilustracija/objašnjenje i bez ograničenja protiv općenitosti povezanih općih riječi;

7.4 U slučaju bilo kakve neusklađenosti između ovih Odredbi  Online Računa i odredbi i uslova Ugovora o kreditu, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije, odredbe Ugovora o kreditu će preovladati.

8. Online usluga vam omogućava da

8.1. Dobijete informacije o stanju i transakcijama na vašem Online računu;

8.2. zahtijevate od nas da izvršimo radnje u vezi s Ugovorom o kreditu;

8.3 ažurirate podatke profila;

8.4 vršite obavijesti; i

8.5 koristite druge funkcije   a što možemo  povremeno  učiniti dostupnim putem online usluge;

8.6 Za pristup online usluzi morate imati aktiviran vaš Online račun putem naše Web stranice, a prema uputama na našoj Web straniciputem komunikacije e-poštom, koristeći sigurnosne podatke kako je navedeno u nastavku.

 

10. Vaši sigurnosni detalji za online uslugu sastoje se od:  

10.1    ID korisnika (adresa e-pošte)

10.2.   tajne šifre (koja je dodijeljena vama lično);

11. Nakon aktiviranja Vašeg Online računa, od vas će se tražiti da promijenite šifru; od vas će se također tražiti da dostavite bilo koju informaciju koju ćete zapamtiti, a koju ćemo tražiti da potvrdite u slučaju da zaboravite svoju šifru.

 

12. Iz sigurnosnih razloga, možemo promijeniti minimalne specifikacije potrebne za pristup bilo kojoj online usluzi i izvršiti operativne promjene tako što ćemo vas obavijestiti. Svako ažuriranje naših sigurnosnih zahtjeva bit će objavljeno na našoj Web stranici. Vi ste odgovorni za zamjenu ili izmjenu Vaše opreme, ako je promjena u našim tehničkim specifikacijama rezultirala time  da je vaša oprema postala nekompatibilna za pristup Online  usluzi ili ako ne možete izvršiti sve usluge koje su ranije obavljene.

 

13. Vi ste lično odgovorni da platite sve troškove pružaoca komukacijskih usluga i troškove koje možete imati za pristup i korištenje online usluge ili naše Helpdesk usluge. Svi telefonski razgovori između vas i nas mogu se pratiti i snimati, kako bismo bili sigurni da ćemo ispravno izvršiti vaše zahtjeve.

 

14. Ne možemo garantovati brzinu kojom ćete moći pristupiti i koristiti online uslugu.

 

15. Iskoristit ćemo sve razumne napore kako bismo održali internetsku uslugu aktivnom i pristupačnom 24/7 ali vi razumijete da to ponekad nije moguće zbog tehničkih ograničenja. Mi ćemo iskoristiti sve razumne napore da obnovimo online uslugu, što je prije moguće, nakon prekida. Ako trebamo obaviti radove na održavanju ili poboljšanju rada online usluga, unaprijed ćemo vas obavijestiti o period prekida  usluge. Možda vam ne mognemo pružiti prethodnu obavijest ako su radovi na održavanju ili popravku hitni i važni ili zbog okolnosti izvan naše razumne kontrole.

 

16.Instaliramo SSL certifikate na  web servere.  Kada prenosite podatke na naš vebsajt,  uspostavlja se sigurna sesija s preglednicima i protokol aplikacije (poznat i kao HTTP) promijenit će se u HTTPs, gdje "S" znači "siguran". Bez obzira na navedene mjere zaštite, prenos informacija putem interneta nikada ne može biti 100% siguran i ne možemo garantovati  sigurnost vaših podataka koji su nam proslijeđeni, uključujući i ako je Vaša oprema zaražena virusima ili drugim zlonamjernim softverom

 

17. Iz sigurnosnih razloga, uslov je da je vaš identitet putem sigurnosnih detalja potvrđen na zadovoljavajući način i da nikada ne dijelite svoju šifru, s bilo kim drugim, uključujući članove vaše porodice. Ako dijelite svoju šifru, to činite na vlastiti rizik, jer kada korisnik pristupi i koristi Online uslugu, putem vaših sigurnosnih podataka, za bilo koju informaciju ili transakciju koja je izvršena putem Online računa ili našeWeb stranice, se smatra da ste je  zakonito i direktno izvršili vi, za bilo koju svrhu.

 

18. Poduzet ćemo sve potrebne korake da zaustavimo, poništimo ili izmijenimo transakciju izvršenu pomoću vaših sigurnosnih podataka, ako dobijemo zadovoljavajuće dokaze da su vaši sigurnosni podaci ugroženi. Međutim, ne možemo garantovati  da ćemo moći ispuniti vaš zahtjev jer je transakcija možda već obrađena.

19. Zadržavamo pravo obustaviti prava pristupa za vaše sigurnosne podatke ako:

  • odmah primimo od vas, na temelju zadovoljavajućeg dokaza o vašem identitetu, obavijest da su vaši sigurnosni detalji ugroženi;

19.1. opravdano sumnjamo da su vaši sigurnosni podaci ugroženi (npr. u slučaju neuspješnih pokušaja prijave);

opravdano sumnjamo da se Online usluga koristi za nezakonite svrhe, u svrhu prevare ili druge nezakonite svrhe, uključujući umiješanost u pranje novca ili terorističke aktivnosti;

zakonski smo obavezni da to učinimo od nadležnog organa u skladu sa zakonom;

Ako kršite odredbe ovih Odredbi i uslova korištenja Online računa i / ili odredbi Ugovora o kreditu koji ste zaključili sa nama

  • 20. Ako smo na našu inicijativu obustavili prava pristupa vašim sigurnosnim podacima, obavijestit ćemo vas da smo to učinili i dati Vam razloge za takvu obustavu, osim ako nam je zakonom  zabranjeno otkriti takav razlog.
  • 21. Iz sigurnosnih razloga, vaši sigurnosni detalji će se automatski deaktivirati ako niste pristupili Online uslugama u neprekidnom periodu od 12 (dvanaest) mjeseci, kad god takav period može nastupiti, počev od datuma posljednjeg pristupa. Nakon deaktivacije, možete zatražiti nove sigurnosne podatke u našim Podružnicama.
  • 22. Također ćemo automatski deaktivirati Vaše sigurnosne podatke u svakom slučaju raskida Ugovora o kreditu koji ste zaključili sa nama  .
  • 23. Po našem vlastitom nahođenju, s vremena na vrijeme možemo ažurirati, izmijeniti, produžiti ili zamijeniti ove Odredbe Online Računa, dajući vam obavijest kako je opisano u Ugovoru o kreditu.
  • 24. Odredbe o mjerodavnom pravu i nadležnosti sudova u slučaju spora sadržane u Ugovoru o kreditu, primjenjivat će se i na mjerodavno pravo za ove Odredbe Online Računa i nadležnost sudova u slučaju bilo kakvog spora koji proizlazi iz ili u vezi sa ovim Odredbama Online Računa, korištenjem Online računa, te iz ili u vezi sa Ugovorom o kreditu.