0800 50 207 Pošaljite nam e-mail Messenger Viber

Tarife naknada u poslovanju

Opis proizvoda Pozajmica
Iznos pozajmice  od 50 KM do 400 KM
Rok otplate   7 dana
14 dana
30 dana
Nominalna kamatna stopa %  0%
Naknada za obradu pozajmice 

7 dana   –   10%
14 dana – 17%
30 dana – 25%

*prva pozajmica na 7 ili 14 dana je besplatna - bez naknada za obradu

Naknada za dodatni iznos pozajmice

7 dana   –   10%

14 dana – 17%
30 dana – 25%

Naknada za odgodu roka otplate pozajmice

7 dana   –   8%

14 dana – 12%
30 dana – 17%

   
Naknada za isplatu novca putem bankovnog transfera  0%
Naknada za isplatu gotovine u poslovnici

5% 

*prva pozajmica na 7 ili 14 dana je besplatna - bez naknada za obradu

Zatezna kamatna stopa  0.03% Za svaki dodatni dan kašnjenja

Izračunava se iz neplaćene glavnice. Do maksimuma od 100% glavnice dostignutih zateznom kamatnom stopom. 
Kazna za raskid ugovora 16 KM
Naknada za hitni prenos novca  5 KM
Naknada za prijevremenu otplatu 0% od neplaćene glavnice
Naknada za pisma opomene
10 KM - Poziv za plaćanje - 7. dan
10 KM - Pismo obavještenja - 14. dan
20 KM - Pismo opomene - 20. dan 
20 KM - Pismo upozorenja - 30. dan
40 KM - Opomena pred raskid ugovora - 40. dan
40 KM - Opomena za pokretanje sudskog postupka - 60. dan