0800 50 207 Pošaljite nam e-mail Messenger Viber

O Vašoj pozajmici

Koja dokumentacija je potrebna za pozajmicu?

     Za podnošenje zahtjeva na našoj web stranici potrebna Vam je samo lična karta i 

samo jedan od sljedećih dokumenata ukoliko imate redovna primanja:

 

 

Potreban Vam je samo jedan dokument od dole navedenih:

  • Ugovor o radu na neodređeno 
  • Ugovor o radu na određeno  
  • Ugovor o djelu 
  • Ugovor o zakupu – ovjeren  
  • Platna lista 
  • Izvod sa bankovnog računa  
  • Potvrda poslodavca o zaposlenju (dodati datum) 
  • Ček od penzije ili potvrda o primanju penzije 
  • Socijalna primanja koja imaju datum prošlog ili trenutnog mjeseca: 
  • Primanja sa biroa  
  • Materinski doplatak  
  • Dječji doplatak  
  • Invalidnina  
  • Naknada za tuđu njegu 
  • Alimentacija 
  • Drugi vid naknade veći od 50 KM  
  • Drugi dokazi 

Također moramo imati Vaš broj telefona, jer ćete na ovaj broj primati obavještenja putem SMS poruka u toku postupka obrade zahtjeva i isplate pozajmice.

Postoji mogućnost da zatražimo dodatnu dokumentaciju, u slučaju da podaci koje ste unijeli ne mogu biti potvrđeni.