057 491 530 Pošaljite nam e-mail Messenger Viber

O Vašoj pozajmici

Koja dokumentacija je potrebna za pozajmicu?

Za podnošenje zahtjeva na našoj web stranici potrebna Vam je samo lična karta i samo jedan od sljedećih dokumenata ukoliko imate redovna primanja:

 • Ugovor o radu na neodređeno
 • Ugovor o radu na određeno
 • Ugovor o djelu
 • Ugovor o zakupu – ovjeren
 • Platna lista
 • Izvod sa bankovnog računa
 • Potvrda poslodavca o zaposlenju (dodati datum)
 • Ček od penzije ili potvrda o primanju penzije
 • Socijalna primanja koja imaju datum prošlog ili trenutnog mjeseca
 • Primanja sa biroa
 • Materinski doplatak
 • Dječji doplatak
 • Invalidnina
 • Naknada za tuđu njegu
 • Alimentacija
 • Drugi vid naknade veći od 50 KM
 • Drugi dokazi

Dokaz o potvrdi adrese stanovanja (potreban Vam je samo jedan dokument od dole navedenih):

 • Račun za struju
 • Račun za vodu
 • Račun za telefon
 • Račun za kablovsku
 • Račun za komunalije
 • Potvrda adrese iz CIPS-a
 • Bilo koji račun koji pokazuje adresu stanovanja klijenta


Također je potrebno da imate aktivan broj telefona/mobitela, jer ćete na ovaj broj primati obavještenja putem SMS poruka u toku postupka obrade zahtjeva i isplate pozajmice.

Postoji mogućnost da zatražimo dodatnu dokumentaciju, u slučaju da podaci koje ste unijeli ne mogu biti potvrđeni.